Nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia

6 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, którego głównym tematem były kwestie związane z finansowaniem ochrony zdrowia oraz wzrostem płac dla pracowników medycznych.


Niestety wskazane wyliczenia NFZ oraz informacje otrzymane od przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia utwierdziły nas w przekonaniu, że nie ma pomysłu na zarządzanie ochroną zdrowia. Palącym problemem staje się odpływ kadr medycznych, a na zaradzenie temu pomysłu nie ma. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że propozycje przedkładane przez rząd rozmijają się z żądaniami strony związkowej.

Członkami Zespołu z ramienia Konfederacji Lewiatan są: dr Dobrawa Biadun i dr Maciej Piróg.