Lewiatan krytykuje ustawę o związkach zawodowych

We wtorek rząd ma się zająć projektem ustawy o związkach zawodowych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie uwzględnia on zastrzeżeń pracodawców dotyczących m.in. bardzo rozbudowanych uprawnień przyznanych osobom wykonującym pracę zarobkową, zagwarantowania organizacjom związkowym złożonym tylko z osób wykonujących pracę zarobkową prawa do zawierania układów zbiorowych pracy, czy zmian w ustawie o organizacjach pracodawców.

- Nowe przepisy rodzą wątpliwości interpretacyjne, co oznacza, że ich stosowanie będzie utrudnione. Oczywistą konsekwencją ich wejścia w życie będzie także zwiększenie obowiązków i kosztów po stronie przedsiębiorców, a tym samym ograniczenie w jeszcze większym stopniu zainteresowania poszczególnych pracodawców prowadzeniem dialogu i zawieraniem układów zbiorowych - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy krytycznie oceniły organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego. Konfederacja Lewiatan proponuje, żeby ustawa ponownie trafiła do konsultacji z partnerami społecznymi.

Projekt ustawy nie uwzględnia zasadniczych zastrzeżeń pracodawców w zakresie:
a) bardzo rozbudowanych uprawnień przyznanych osobom wykonującym pracę zarobkową, w zakresie, jaki przysługuje obecnie działaczom związkowym
i zrzeszonym w związkach zawodowych (w tym prawo do szczególnej ochrony przed zwolnieniem, zwolnień od pracy w celu prowadzenia działalności związkowej),
b) pojęcia zakładowej organizacji związkowej (liczebność, zasady uwzględniania osób wykonujących pracę zarobkową),
c) przyznania organizacjom związkowym złożonym tylko z osób wykonujących pracę zarobkową prawa do zawierania układów zbiorowych pracy,
d) zmiany w ustawie o organizacjach pracodawców.

Konfederacja Lewiatan