Konkurs Digital Champions 2017

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji konkursie „Digital Champions 2017", który jest nieodłącznym elementem konferencji o tym samym tytule www.digitalchampions.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 listopada.

Rejestracja pod linkiem: https://konkursdch.webankieta.pl/

Ideą konkursu jest wyróżnienie firm i osób, których wiedza i kompetencje techniczne mają wartość biznesową. Chcemy pokazać i nagrodzić najlepsze praktyki w świecie cyfrowego biznesu i wyłonić liderów zorientowanych na innowacje biznesowe, oparte o potencjał technologiczny.

Szczegóły: https://www.piit.org.pl/projekty/digital-champion-2017/o-konkursie

OPIS KONKURSU:

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie:

Cyfrowy Produkt/Usługa (Digital Value Proposition)

Nagroda w tej kategorii przyznana zostanie za stworzenia wyróżniającego się na rynku i docenionego przez klientów modelu wartości produktu/usługi, którego kluczowe elementy dostarczane są dzięki możliwościom technologii cyfrowych.

Cyfrowa Transformacja (Digital Transformation)

Nagroda w tej kategorii przyznana zostanie za skuteczne wykorzystanie innowacyjnych modeli biznesowych wykorzystujących koncepcję "API Economy". Za stworzenie i rozwój ekosystemu biznesowego wykorzystującego platformy usług cyfrowych i współdzielenie danych aby wytworzyć, dostarczyć klientom i skutecznie zmonetyzować innowacyjne usługi/produkty.

Cyfrowy Ekosystem (Digital Ecosystem)

Nagroda w tej kategorii przyznana zostanie za skuteczne wykorzystanie innowacyjnych modeli biznesowych, procesów oraz platform technologicznych. Za stworzenie i rozwój „cyfrowego ekosystemu biznesowego" łączącego zdolności, kompetencje i rozwiązania różnych organizacji, aby wytworzyć i dostarczyć klientom innowacyjne usługi/produkty.

Osobowość Cyfrowego Biznesu (Digital Leader)

Nagroda w tej kategorii zostanie przyznana osobie (managerowi, przedsiębiorcy, działaczowi społecznemu), która z sukcesem popularyzuje wiedzę o transformacyjnym potencjale innowacji technologicznych, płynących stąd szansach i towarzyszących cyfrowym transformacjom wyzwaniach. Liderowi, który przez swoje aktywne działania edukuje rynek, popularyzuje dobre praktyki, wspiera innowacyjność.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 12 listopada 2017 r.

Wyniki konkursu wraz z listą nominowanych, zostaną ogłoszone dnia 24 listopada 2017 roku, podczas oficjalnej gali, która odbędzie się w Warszawie.

Informacje i regulamin: https://www.piit.org.pl/projekty/digital-champion-2017/o-konkursie

REJESTRACJA:  https://konkursdch.webankieta.pl/


Dodatkowe informacje: 

Anna Staszewska

Communication & Project Manager

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

kom. 503 65 75 26

e-mail: anna.staszewska@piit.org.pl