Innowacje a rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym

Wdrażasz innowacje przyczyniające się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)? Podziel się swoim doświadczeniem!

31 maja br. ruszyła platforma GOZ (z ang. Circular Economy Industry Platform). Jest to narzędzie internetowe zarządzane przez BusinessEurope które ma ułatwić firmom z całej Europy pozyskiwanie informacji i wymianę dobrych praktyk w tym zakresie.

Dodatkowo planowane są spotkania i konferencje poświęcone GOZ oraz promujące platformę. Pierwsze z nich odbyło się 7 czerwca, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządów oraz przedsiębiorców. Markus J. Beyrer, Dyrektor Generalny BusinessEurope, w swoim wystąpieniu podkreślił - Ważne jest, aby nowe polityki nie wprowadzały dodatkowych niepotrzebnych obciążeń dla firm. Ważne jest uważne wsłuchanie się w głos przedsiębiorców - ich potrzeby i postulaty.

Z tego właśnie powodu zachęcamy duże, średnie oraz małe przedsiębiorstwa do przesyłania przykładów swoich innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju GOZ przy jednoczesnym wskazaniu na regulacyjne i poza regulacyjne wyzwania stające przed firmami.

Aktualnie na platformie znajdują się już 74 takie przykłady z całej Europy, w tym 4 z Polski: http://www.circulary.eu/countries/poland/.  

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące platformy oraz GOZ można znaleźć w zamieszczonej poniżej w języku polskim broszurze oraz na stronie internetowej http://www.circulary.eu/.

BROSZURA

Dodatkowo z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego uruchomiona została tzw. Europejska Platforma GOZ, gdzie również można wymieniać się dobrymi praktykami oraz zamieszczać swoje przykłady: http://circulareconomy.europa.eu/platform/en.