Europejski Dzień Pracy on-line - oferta dla firm

oszukujesz wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG? Weź udział w Silesia 2017 On-line Job Day, 26 października 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy polskich pracodawców do udziału w Europejskim Dniu Pracy on-line organizowanym w ramach sieci EURES pn. Silesia 2017 On-line Job Day, który odbędzie się 26 października 2017 r. na platformie internetowej udostępnionej przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eu.

Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców z wybranych branż w dotarciu do osób poszukujących z innych państw UE/EFTA, w tym Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicę i myślą o powrocie do kraju.

Idea organizacji przedsięwzięcia powstała z potrzeby polskich pracodawców, którzy coraz częściej zgłaszają trudności związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Poziom bezrobocia w Polsce systematycznie spada. Eurostat podaje, że wskaźnik bezrobocia w Polsce jest niższy o kilka procent od średniej w krajach UE.

Wydarzenie koncentruje się na branżach, w których polscy pracodawcy wykazują zainteresowanie zatrudnieniem obywateli z innych państw UE/EFTA w szczególności z: branży IT, transportu i logistyki, księgowości i finansów, elektronicznej i telefonicznej obsługi klienta, branży metalowej, outsourcingu procesów biznesowych.

Organizatorami wydarzenia on-line są Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) w Katowicach i Opolu.

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO WYDARZENIE?

Wydarzenie jest skierowane do:

 • polskich pracodawców w szczególności z ww. branż, którzy planują bezpośrednie zatrudnienie pracowników z państw UE/EFTA na terenie Polski, w tym polskich agencji zatrudnienia, które:
  • posiadają stosowny certyfikat uprawniający do prowadzenia tego typu działalności na terenie Polski oraz
  • podczas wydarzenia zaprezentują oferty pracy tymczasowej, a miejscem wykonywania pracy będzie teren Polski;
 • obywateli UE/EFTA, w tym Polaków przebywających za granicą w tych państwach.

KORZYŚCI?

 • promocja ofert pracy oraz firmy;
 • możliwość dotarcia do osób poszukujących zatrudnienia przebywających w krajach UE/EFTA oraz znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy;
 • rozmowy z kandydatami poprzez indywidualny chat on-line;
 • ciekawe prezentacje video związane z mobilnością zawodową w obrębie UE/EFTA;
 • konsultacje z ekspertami z WUP w Katowicach, ZUS oraz PIP w wybranych obszarach tematycznych;
 • bezpłatny udział.

Jak to działa?

Silesia 2017 On-line Job Day odbędzie się 26 października 2017 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 (CET). Wydarzenie jest doskonałą okazją do promocji swoich ofert pracy w całej Europie. Nie wychodząc ze biura, siedząc przed monitorem komputera można prowadzić rekrutację. Wystarczy dostęp do komputera oraz Internetu, przy czym zaleca się także posiadanie kamerki internetowej, mikrofonu i słuchawek, aby w dniu targów móc swobodnie porozmawiać z osobą odwiedzającą wirtualne stoisko.

Polscy pracodawcy zainteresowani udziałem mają możliwość założenia konta wystawcy, który jest wirtualnym odpowiednikiem stoiska, jakie możemy spotkać podczas targów stacjonarnych. Strona internetowa jest narzędziem udostępnionym przez Komisję Europejską, dlatego obsługiwana jest w języku angielskim.

Niezwykle ważne jest utworzenie stoiska wystawcy oraz zamieszczenie aktualnych ofert pracy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym tj. na około 2-3 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia. W celu rejestracji należy przygotować opis działalności firmy w języku angielskim oraz logo.

Osoby poszukujące pracy są zachęcane do odwiedzin strony, co umożliwi im wcześniejszą rejestrację swojego profilu, a tym samym  składnie aplikacji na zamieszczone tam ogłoszenia.

Pracodawca ma możliwość przeglądania i selekcji otrzymanych aplikacji oraz wysłania wybranym kandydatom zaproszenia do udziału w rozmowach. Osoby poszukujące pracy mogą także odwiedzić wirtualny pokój pracodawcy bez uprzedniego zaproszenia, ale w każdym przypadku to wystawca decyduje o tym, kto odwiedzi jego wirtualny pokój.

Pamiętaj! Biorąc udział w  Silesia 2017 On-line Job Day zwiększasz szanse na pozyskanie kandydatów o poszukiwanych kwalifikacjach oraz różnorodnych kompetencjach językowych.

Prezentacje video oraz chat publiczny

Podczas Silesia 2017 On-line Job Day w godzinach od 9:00 do 15:00 (CET) będzie można obejrzeć ciekawe prezentacje związane z mobilnością w obrębie państw UE/EFTA:

 • dla obywateli UE/EOG zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce;
 • dla Polaków, którzy wyemigrowali i planują powrót do kraju;
 • dla polskich pracodawców.

Prezentacje nt. warunków życia i pracy w Polsce, zakładania działalności gospodarczej, czy delegowania pracowników na teren innych państw UE/EOG, ubiegania się o zasiłek z tytułu bezrobocia po pracy za granicą, to tylko niektóre przykłady video wartych obejrzenia.

Filmom będzie towarzyszył chat publiczny dla oglądających, a przy wirtualnych stoiskach informacji będą udzielali m.in. przedstawiciele sieci Enterprise Europe Network
w Katowicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Jak założyć konto wystawcy?

Wejdź na stronę www.europeanjobdays.eu oraz wybierz zakładkę znajdującą się w prawym górnym rogu o nazwie register (zarejestruj). Pamiętaj, że rejestracji stoiska należy dokonać do 17 października 2017 r.

Następnie w części Exhibitor (wystawca) kliknij w zakładkę create account (stwórz konto).

Po wyświetleniu się formularza, uzupełnij wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

W pierwszej części formularza należy wprowadzić dane osoby, która w imieniu firmy zakłada konto tj. nadać login oraz podać adres e-mail. Adres e-mail powinien być związany z kontem firmowym. Podany adres nie będzie widoczny publicznie, a posłuży gdy zaistnieje potrzeba odzyskania utraconego hasła. Na ten adres będą przychodziły także wszelkie powiadomienia z platformy w zależności od wybranych wcześniej opcji.

W sekcji Your personal event participation wybierz The Silesia 2017 Online Job Day - Work in Poland, a w części About you wprowadź swoje dane osobowe, takie jak First name (imię), Last name (nazwisko), Contact number (numer telefonu) oraz wybierz Country of residence (kraju pobytu).

Kolejnym etapem będzie uzupełnienie pól dotyczących firmy. Pod nagłówkiem Your organisation odznacz Create a new organisation (stwórz nową organizację), jeśli do tej pory uczestniczyłeś w wydarzeniach organizowanych na tej platformie.

Kolejne pola do uzupełnienia to: Organisation name (nazwa organizacji), Organisation description (opis organizacji), Sector (branża), Logo, Organisation type (typ organizacji), Country (country), Contact details (dane kontaktowe).

Jeśli firma już wcześniej uczestniczyła w wydarzeniu, wybieramy opcję Join an already registered organisation (przyłącz się do już istniejącej organizacji).

Na samym dole formularza znajdują się klauzule, z których najważniejsza i obowiązkowa do odznaczenia dotyczy zapoznania się oraz zgodą na warunki zwarte w oświadczeniu o prywatności i szczegółowych warunkach  użytkowania.

Na zakończenie wybierz Create new account, a następnie poczekaj. Sprawdzenie danych może potrwać 1-2 dni, ponieważ nie odbywa się automatycznie. Po pozytywnej weryfikacji konta wystawcy, otrzymasz link aktywujący konto i gotowe! Sprawdź wszystkie możliwości konta. Pamiętaj, że możesz modyfikować treści oraz zamieszczać ogłoszenia o pracę.

Czym jest sieć EURES?

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA (tj. Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria) i inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia. Celem działalności sieci EURES jest praktyczna realizacja swobody przepływu pracowników.

Sieć EURES wspiera mobilność pracowników na europejskim rynku pracy poprzez prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz informowanie o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.

Usługi sieci EURES są skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia zatrudnienia oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa UE/EFTA.

EURES działa w oparciu o dwa filary: prowadzony we wszystkich językach unijnych Europejski Portal Mobilności Zawodowej - www.eures.europa.eu oraz sieć ponad 1 tys. doradców, do których zadań należy:

 • prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy,
 • informowanie o warunkach życia i pracy,
 • doradztwo i pomoc osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • realizacja i zarządzanie międzynarodowymi projektami rekrutacyjnymi.

Portal EURES www.eures.europa.eu to miejsce wymiany ofert pracy zamieszczanych za pośrednictwem systemów ofert pracy publicznych służb zatrudnienia poszczególnych państw UE/EFTA. Oferty są publikowane w języku, którego znajomości wymaga pracodawca, a znaczek flagi UE widniejący na ofercie jest sygnałem, że pracodawca wyraził zainteresowanie zatrudnieniem pracownika spoza swojego kraju.

Portal EURES oferuje kandydatom możliwość bezpłatnego zamieszczenia CV w bazie osób poszukujących pracy za granicą, a pracodawcom znalezienie kandydatów do pracy przy wykorzystaniu tej bazy. Portal ten zawiera dane kontaktowe wszystkich doradców EURES w całej Europie.

Sieć EURES działa w Polsce od 2004 r., a usługi tej sieci są świadczone przez:

 • wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy,
 • wojewódzkie komendy OHP i centra edukacji i pracy młodzieży OHP,
 • podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji: www.eures.praca.gov.pl