EFIS 2 - szansa na zwiększenie poziomu inwestycji w Europie

W Parlamencie Europejskim (PE) trwają prace nad rozporządzeniem mającym umożliwić wydłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS to instrument, który początkowo przewidziany był na 3 lata, ale w listopadzie 2016 r. Komisja wystąpiła o przedłużenie czasu trwania EFIS do końca 2020 roku i zwiększenie całkowitego poziomu inwestycji z 315 mld euro do co najmniej pół biliona euro.

Wyznaczono już posłów sprawozdawców odpowiedzialnych za raport EFIS 2 - są to ci sami deputowani, którzy zajmowali się pierwszą edycją projektu. Prace nad rozporządzeniem mogą zakończyć się w maju br. i jest szansa na to, iż zostanie ono ostatecznie przyjęte w lecie.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych jest jednym z trzech filarów Planu inwestycyjnego dla Europy - tzw. Planu Junckera. Plan ten powstał w czerwcu 2015 roku i był odpowiedzią Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego na spowolnienie gospodarcze w Europie i znaczny spadek poziomu inwestycji w UE. Jego celem jest wzrost inwestycji europejskich m.in. w sektorze badań i rozwoju oraz infrastruktury.

Środki dostępne w ramach EFIS są przeznaczone w szczególności na projekty inwestycyjne obarczone wyższym ryzykiem i mają formę pożyczki lub gwarancji. Wsparcie w ramach EFIS nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu traktatów UE i w związku z tym nie musi być zatwierdzane przez Komisję Europejską.

Wsparcie EFIS udzielane jest w ramach dwóch kategorii - „infrastruktura i innowacje", w ramach której realizowane są długoterminowe projekty inwestycyjny oraz druga kategoria: „MŚP i spółki o średniej kapitalizacji".

Według danych Komisji Europejskiej (stan na 23 września 2016 r.) Polska z wartością inwestycji nieco ponad 2 mld euro zajmuje 7. miejsce za takimi krajami jak Włochy (ok. 21 mld euro), Hiszpania (ok. 20,5 mld euro), Wielka Brytania (ok. 19 mld euro), Francja (ok. 13 mld euro), Niemcy (8 mld euro), Belgia (prawie 4 mld euro).

Najwięcej projektów z Polski ubiegających się o wsparcie EFIS pochodzi z sektora energetycznego. Przykładowe projekty sfinansowane w Polsce (dane z listopada 2016 r.; źródło: Ministerstwo Rozwoju):

  • inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców na Sn, nN - Tauron Dystrybucja S.A. (wartość inwestycji 1681 mln zł) 
  • zintegrowany system zarządzania odpadami komunalnymi w Warszawie - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie Sp. z o.o. (wartość inwestycji: 1 mld zł)
  • budowa nowej linii produkcyjnej mleka w proszku - Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie (wartość inwestycji: 425 mln zł)
  • wzmocnienie wsparcia dla MŚP oraz spółek średniej kapitalizacji - Bank Zachodni WBK S.A. (wartość inwestycji: 600 mln zł)
  • budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie - Trasa Łagiewnicka S.A. (wartość inwestycji: 980 mln zł).

 

 

Lista projektów rządowych 

 

Więcej informacji na temat Funduszu: