Debata EKES z Fransem Timmermansem

Zakończyła się 529. sesja plenarna EKES.

Gościem sesji był I wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Dyskusja toczyła się wokół planu prac KE na 2018 rok, do którego to Komitet zgłosił swoje propozycje. Za kluczową zmianę Timmermans uznał włączenie do agendy UE kwestii społecznych, które w ostatnim dziesięcioleciu zostały zapomniane. Po kryzysie w 2008 roku, Europa skupiła się na sprawach gospodarczych, jednolitym rynku, cyfryzacji, zmianach technologicznych, rewolucji przemysłowej, bieżących wyzwaniach politycznych, kryzysie migracyjnym, bezpieczeństwie. Dlatego tak istotne jest skupienie się na tym co niepokoi Europejczyków, którzy czują się zagubieni, coraz chętniej poddają się nastrojom populistycznym, nacjonalistycznym, poszukują rozwiązań protekcjonistycznych, a to niszczy wspólnotę europejska. Dlatego europejski filar praw społecznych staje się jednym z priorytetów. O tym będzie mowa podczas szczytu społecznego w Goeteborgu. Drugą kluczową kwestią jest przestrzegania prawa, wartości UE, praw podstawowych - to nie są sprawy do dyskusji. To jest fundament UE.

Pytany o kwestie budżetu unijnego, F. Timmermans zauważył, że perspektywa Brexitu oznacza, iż budżet istotnie się zmniejszy. Ci, którzy już dziś są płatnikami netto stanowczo twierdzą, że nie dopłacą 1 euro, beneficjenci zaś nie wyobrażają sobie, ze mogą dostać mniej. To oznacza, że inaczej trzeba spojrzeć na fundusze strukturalne, na granty projektowe, na wspólną politykę rolną. Budżet Unii musi służyć przyszłości. A przyszłość dla Europy to także wszystko to, co dzieje się wokół Europy. Nie będzie stabilnej Europy, bez stabilnego otoczenia na przykład w Afryce, bez wsparcia jej rozwoju. To wymaga innej polityki gospodarczej i inwestycyjnej. I to musi być strategia win-win.

 

Podczas sesji, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społęczny przyjął 32 opinie:

-      REX/487 - Partnerstwa UE na rzecz rozwoju i wyzwania związane z międzynarodowymi umowami podatkowymi

-      REX/494 - Wymiana i ochrona danych osobowych w zglobalizowanym świecie

-      TEN/635 - Europejskie ramy interoperacyjności - strategia wdrażania

-      TEN/639 - Interoperacyjność systemu elektronicznego poboru opłat drogowych

-      NAT/725 - Wspólna polityka rybołówstwa - odrzuty

-      INT/825 - Pakiet na rzecz przestrzegania przepisów

-      INT/827 - Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie

-      INT/829 - Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2016

-      CCMI/156 - Program Kreatywna Europa - zmiana

-      GRUPA AD HOC Monitorowanie stosowania prawodawstwa UE (analiza przekrojowa - Europejski Trybunał Obrachunkowy)

-      NAT/699 - Ocena ex post programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

-      ECO/433 - Przedsiębiorstwa rodzinne i tradycyjne w ramach rozwoju regionalnego

-      SC/047 - Transformacja w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości Europy - strategia na 2050 r.

-      SC/048 - Nowe zrównoważone modele biznesowe (opinia rozpoznawcza na wniosek Komisji Europejskiej)

-      NAT/698 - Wsie i miasteczka katalizatorami rozwoju obszarów wiejskich - wyzwania i możliwości

-      NAT/713 - Użytkowanie gruntów na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i usług ekosystemowych

-      REX/479 - Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową - rozdział w sprawie handlu i zrównoważonego rozwoju

-      REX/490 - Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne w regionie eurośródziemnomorskim

-      TEN/640 - Eurowinieta

-      TEN/643 - Czysta, konkurencyjna i oparta na sieci mobilność dla wszystkich

-      INT/828 - Jednolity rynek cyfrowy - przegląd śródokresowy

-      NAT/712 - Sprawiedliwość klimatyczna

-      SOC/563 - Finansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego przez UE

-      SOC/564 - Wpływ wymiaru społecznego i Europejskiego filaru praw socjalnych na przyszłość Unii Europejskiej

-      SOC/566 - Europejski Korpus Solidarności

-      SOC/567 - Nowa strategia edukacyjna UE

-      ECO/434 - Podatki w gospodarce dzielenia się

-      ECO/435 - Polityka gospodarcza w strefie euro

-      ECO/438 - Pogłębienie UGW do 2025 r. (biała księga)

-      ECO/439 - Finanse UE do 2025 r. (biała księga - dokument otwierający debatę)

-      ECO/437 - Śródokresowy przegląd unii rynków kapitałowych

-      ECO/440 - Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny - OIPE

 

» W sesji plenarnej udział wzięli:

  • Lech Pilawski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan
  • Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES