Raport Duncana - rewizja dyrektywy EU ETS

W najbliższym czasie spodziewamy się publikacji raportu posła Iana Duncana (Wielka Brytania, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów)  - sprawozdawcy do raportu dyrektywy EU ETS w Komisji ENVI (Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności).

Z informacji przez nas uzyskanych można wnioskować, iż poseł Duncan rozważa wprowadzenie do raportu następujących poprawek do rewizji dyrektywy EU ETS:

1)      Podwyższenie linearnego współczynnika redukcyjnego z 2,2% do 2,4 lub 2,6%. Oznacza to w praktyce podwyższenie celów redukcyjnych w systemie EU ETS i większe obciążenia dla przemysłu. Otwieranie dyskusji o większych ambicjach nie jest dobrym pomysłem z pewnością będziemy w takie pomysły uderzać.

2)      Poseł Duncan uważa, że należy wprowadzić „tiered approach", któremu business się sprzeciwia. (stanowisko BE nt. tiered approach)

 

Z drugiej jednak strony są tam też propozycje dla nas dobre:

  1.  Propozycja rewizji benchmarków na podstawie danych przekazanych przez operatorów instalacji dwa razy w okresie IV, bez zastosowania redukcji linearnej benchmarków.
  2.  Wprowadzenie zasad zbliżonych do dynamicznej alokacji
  3.  Podwyższenie progu wyjścia z systemu dla małych instalacji z 25 tys. ton CO2 do 50tys. ton CO2/rok.

Będziemy Państwa informować o ostatecznym kształcie raportu jak tylko zostanie opublikowany.