Przedsiębiorcy liczą na stabilność polityki pieniężnej

Prezydent Andrzej Duda przekaże do Sejmu wniosek o powołanie prof. Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego - podała Kancelaria Prezydenta RP.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Decyzja Prezydenta RP dotycząca wniosku o powołanie prof. Adama Glapińskiego na stanowisko Prezesa NBP nie jest niespodzianką, tym bardziej że w marcu br. powołany on został w skład zarządu NBP. Rynki finansowe od dawna już uwzględniały to w swoich decyzjach. Brały to także pod uwagę agencje ratingowe, w tym zapewne agencja Moody's, której opinia o polskiej gospodarce ma zostać przedstawiona za tydzień. Dlatego dzisiejszy wniosek Prezydenta RP nie wpłynie na kształt tej opinii.

Zgodnie z ustawą o NBP celem działalności Banku jest „...utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP". Prezes NBP, jako szef Banku przewodniczy Zarządowi NBP, jest przełożonym wszystkich pracowników NBP, przewodniczy także Radzie Polityki Pieniężnej, oraz reprezentuje NBP na zewnątrz (art. 11). Prezes NBP jest też członkiem Komitetu Stabilności Finansowej (art. 22a). Ma zatem wszystkie instrumenty do realizacji celu działania NBP. Od niego w dużej mierze zależy kształt polityki pieniężnej w Polsce, stabilność złotego, a także postrzeganie polskiej gospodarki przez inwestorów. Jego decyzje i współdecyzje decydują o koszcie, a pośrednio także o dostępności kapitału na polskim rynku, a także mają wpływ na kurs złotego do innych walut, a przede wszystkim jego stabilność.

Koszt oraz dostępność kapitału, a także stabilność złotego są jednymi z najważniejszych parametrów działania przedsiębiorstw. A ponieważ przedsiębiorstwa wytwarzają ponad 70 proc. PKB, to czynniki wpływające na ich działanie i decyzje, wpływają także na potencjał rozwojowy polskiej gospodarki.

Koszt pieniądza i jego dostępność wpływa na decyzje inwestycyjne firm, a te oddziałują na wzrost gospodarczy chociażby dlatego że stanowią ok. 10 proc. PKB. Kurs złotego w stosunku do innych walut - jego stabilność, przewidywalność - wpływa m.in. na efektywność eksportu i eksporterów, a także na skłonność do importu. A eksport netto to także czynnik decydujący o wzroście PKB. Brak stabilności kursu złotego zwiększa ryzyko działalności nie tylko eksporterów i importerów, ale także - przez ceny - firm nie uczestniczących w wymianie zagranicznej. A ryzyko to koszty.

Nowy Prezes NBP, którym bez wątpienia zostanie prof. Adam Glapiński, doskonale zna te wszystkie uwarunkowania. Nie tylko dlatego, że jest ekonomistą, ale także dlatego, że przez ostatnie 6 lat zasiadając w RPP uczestniczył w podejmowaniu istotnych dla przedsiębiorstw i gospodarki decyzji i mógł obserwować ich skutki. Przedsiębiorcy liczą, że wiedzę tę wykorzysta dla utrzymania stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Przedsiębiorcy liczą na stabilność i przewidywalność polityki pieniężnej.


Konfederacja Lewiatan