Polityka wpływa na nastroje gospodarstw domowych

W maju br. nastroje konsumentów nieco się pogorszyły w stosunku do kwietnia. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -7,7, a bieżący do - 6,7 - podał Główny Urząd Statystyczny.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Mamy wyraźnie poprawiającą się sytuację na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia. Uruchomiony został program 500+, gospodarstwa domowe już zaczęły otrzymywać z niego dodatki na dzieci. Wiele rodzin wskazuje na większe możliwości oszczędzania. A mimo to gospodarstwa domowe w maju gorzej niż w kwietniu oceniają swoją sytuację finansową i kondycję gospodarki.

Nie ma żadnych przesłanek z gospodarki, które tłumaczyłyby takie pogorszenie nastrojów. Wydaje się, że na ocenach gospodarstw domowych zaważyła sytuacja polityczna. Jeśli tak, to może się okazać, że program 500+ nie spowoduje silnego wzrostu spożycia indywidualnego, albowiem gospodarstwa domowe otrzymywane pieniądze przeznaczą na spłatę kredytów czy zwiększenie oszczędności, a nie na konsumpcję.

Widać to już było w pierwszym kwartale br., kiedy PKB wzrósł tylko o 3 proc. Gdyby taka tendencja utrzymała się do końca roku, to osiągnięcie 3,8 proc. wzrostu gospodarczego w 2016 roku będzie niemożliwe.


Konfederacja Lewiatan