Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - konsultacje

W załączeniu prezentujemy projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Projekt określa system poboru opłat związanych z ochroną znaków towarowych. Prosimy o przysłanie ewentualnych uwag do czwartku (16.06) na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl

PROJEKT