Ogólnopolskie badanie pracowników branży call/contact center

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB wraz z partnerem - firmą NEUROHM Polska, przygotowuje pierwsze w Polsce badanie postaw i opinii pracowników branży call/contact center oraz telemarketingu.


Celem badania będzie zebranie informacji na temat istotnych elementów pracy w branży call/ conatct center, jak np.:
• Jak pracownicy cc oceniają pracę w tych strukturach? Czy są z niej zadowoleni, dumni?
• Czy taka praca spełnia ich ambicje? Czy planują dalszy rozwój zawodowy w contact center ?
• Jak pracownicy oceniają swoje kompetencje do wykonywania zadań?
• Jak oceniają troskę firmy o klientów i ich samych, jako pracowników?
• Jak pracownicy contact center oceniają zasady zarządzania stosowane w ich firmach i relacje z przełożonymi?

Na podstawie odpowiedzi na szereg pytań, zebranych od reprezentatywnej próby przedstawicieli branży, opracowane zostaną wnioski na temat tego, jak sami pracownicy oceniają pracę w strukturach contact center. Pierwsze przekrojowe badanie tego typu będzie zapewne inspirującą lekturą dla wszystkich managerów i kierownictwa na rynku usług cc. Jego wyniki pozwolą po raz pierwszy na opracowanie rzetelnych i wiarygodnych informacji, na temat branży, z punktu widzenia „ludzi contact center".

Dzięki unikalnej metodologii BIOCODETM, dostarczonej przez firmę NEUROHM Polska, odpowiedzi deklarowane w ankiecie zostaną wzbogacone o pomiar pewności postawy respondentów. Pozwoli to na identyfikację emocji leżących u podstaw każdej deklarowanej odpowiedzi (tzw. Emocjonalna Pewność Postawy). Ta metodologia pokazuje, na ile deklaracja jest faktycznie zgodna z tym, co dany respondent myśli, przez co badanie odzwierciedla prawdziwe postawy i opinie pracowników .
Ankieta dostępna jest pod adresem: http://impcod.com/smb . W badaniu może wziąć udział każdy pracownik call/ contact center od 16 maja do 5 czerwca 2016. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w badaniu.

Wszyscy uczestnicy badania wezmą udział w losowaniu wejściówek na galę konkursu Telemarketer Roku, która odbędzie się 16 czerwca br. w warszawskiej oranżerii Villa Foksal. W trakcie gali, po raz pierwszy zaprezentowane zostaną wyniki badania i wnioski opracowane przez ekspertów z NEUROHM Polska i Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

Planowane jest przygotowanie kolejnych edycji badania, zarówno w oparciu o wyniki pierwszej edycji projektu, jak również o wnioski z dyskusji z managerami zainteresowanymi pozyskaniem bardziej zaawansowanych danych na temat pracowników sektora contact center.

Partnerami konkursu Telemarketer Roku 2016 są: Efektum, Forum Call Center, Inspired Events - agencja eventowa, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds, PRESS SERVICE Monitoring Mediów oraz Publicity - agencja PR.

Więcej informacji: Edyta Bach, edyta.bach@ipublicity.pl, tel. 501 23 23 02