Krajowa Administracja Skarbowa - konsultacje

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma administracji zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Termin konsultacji: 2016-06-07
E-mail, na który mają być przesyłane uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl