Konsultacje - Fakturowanie elektroniczne - Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej

Konsultujemy projekt przekazany przez Polski Komitet Normalizacyjny, normy: prPN-prEN 16931E Electronic invoicing - Semantic data model of the core elements of an electronic invoice (Fakturowanie elektroniczne - Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej).

Po zatwierdzeniu norma europejska zostanie wprowadzona do zbioru norm polskich oraz wycofane zostaną sprzeczne z nią normy krajowe. Konsultacje projektu normy europejskiej stanowią jednocześnie konsultacje projektu przyszłej normy polskiej z uwagi na obowiązek implementacji wszystkich norm europejskich. Po zatwierdzeniu norma europejska będzie wprowadzona do zbioru norm polskich metodą uznania. Uznanie normy europejskiej będzie skutkować wycofaniem sprzecznych z nią norm krajowych.

Projekt

Ewentualne uwagi do projektu normy proszę przesłać w terminie do 29 stycznia br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl .