Koniunktura konsumencka najlepsza od kwietnia 2008 r.

W kwietniu 2016 r. nastroje konsumentów poprawiły się w stosunku do marca br. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do poziomu -4,7 (w marcu -9,3, w lutym -6,2), a wskaźnik wyprzedzający wzrósł do poziomu -7,2 (z -11,5 w marcu br.) - podał GUS.

  

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan:

W kwietniu nastroje konsumentów poprawiły się w stosunku do 1. kwartału 2016 r. (wywiady przeprowadzana w dn. 4-13 kwietnia). Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej był najwyższy od listopada 2015 r., a wyprzedzający - od kwietnia 2008 r., gdy wyniósł -5,5.

Poprawa nastąpiła po pogorszeniu się nastrojów konsumenckich w poprzednim miesiącu, dla którego trudno było znaleźć wytłumaczenie. Jednak słabe nastroje konsumentów w marcu nie trwały długo. Bez wątpienia to efekt rozpoczęcia realizacji programu Rodzina 500+ - samorządy zaczęły przyjmować wnioski i pierwsi beneficjenci otrzymali pieniądze. Rodziny z dziećmi, które spełniają warunki pozwalające na otrzymanie świadczenia wychowawczego, uzyskały potwierdzenie, że pieniądze do nich trafią. Zmieniło to, jak widać po wynikach badań GUS, postrzeganie rzeczywistości przez część konsumentów - ostatnich 12 miesięcy, jak i oczekiwań dotyczących przyszłych 12 miesięcy. W kwietniu więcej było gospodarstw domowych pozytywnie oceniających zmiany swojej sytuacji finansowej w najbliższych 12 miesiącach niż oceniających je negatywnie. Także oceny sytuacji ekonomicznej kraju poprawiły się, aczkolwiek ciągle lekką przewagę mają pesymiści.

Naprawdę znaczące są zmiany w ocenach sytuacji na rynku pracy, bowiem tak dobrych ocen dotyczących zmian poziomu bezrobocia nie było od października 2008 r. Gospodarstwa domowe lepiej także oceniają swoją zdolność do oszczędzania pieniędzy. Koniunktura konsumencka, po negatywnym „wahnięciu" w marcu, wróciła zatem na ścieżkę poprawy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe powinny zwiększać wydatki na konsumpcję. W efekcie spożycie indywidualne powinno rosnąć w tempie wyraźnie szybszym niż 3 proc., co będzie przekładać się na wzrost polskiej gospodarki. Oczywiście poprawa koniunktury konsumenckiej nie jest jednoznaczna ze wzrostem spożycia indywidulanego, jednak w tym przypadku mamy dwa czynniki, które powinny do tego prowadzić: dobre oceny sytuacji na rynku pracy oraz dobre oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Potwierdzenie poprawiającej się koniunktury konsumenckiej, które widzimy w kwietniu, jest bardzo ważne. Wszystko wskazuje bowiem na to, że inwestycje będą w 2015 r. rosły znacznie wolniej niż w ostatnich 2 latach, a także wolniej od prognoz. Konsumpcja będzie zatem musiała wziąć na swoje barki ciężar zwiększania tempa wzrostu gospodarczego.

Ten scenariusz będzie weryfikowany w kolejnych miesiącach. Trzeba jednak brać pod uwagę także to, że część pieniędzy, które trafią go gospodarstw domowych w ramach programu Rodzina 500+ (ponad 17 mld zł w 2016 r.) zostanie przeznaczona nie na konsumpcję, ale na spłatę zobowiązań finansowych, a część na oszczędności, co nie da bezpośredniego efektu wzrostowego gospodarce. Jednak realna poprawa na rynku pracy, którą cały czas obserwujemy - tak wzrost zatrudnienia, jak i wzrost wynagrodzeń - powinna przekładać się na wzrost skłonności do konsumpcji. Niezależnie zatem od efektu programu Rodzina 500+ powinniśmy obserwować wzrost dynamiki konsumpcji, a za jego sprawą ciągle wysoki, ponad 3,5 proc. wzrost PKB.