Bezrobocie nie będzie już tak szybko spadać

Stopa bezrobocia w sierpniu br. wyniosła 8,5 proc., wobec 8,6 proc. w lipcu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan

Po okresie szybkich spadków w pierwszej połowie roku (zaczynaliśmy od poziomu 10,3 proc.), stopa bezrobocia ustabilizowała się na poziomie 8,5 proc.. Wprawdzie w porównaniu do lipca bezrobocie w sierpniu zmniejszyło się o 0,1 pkt. proc., jednak w praktyce oznacza to spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy o zaledwie 13 tys. Może to wynikać z faktu, że w tzw. zasobie bezrobocia pozostały głównie osoby z grup oddalonych od rynku pracy, które trudno, a czasami też niechętnie się aktywizują.

W takim przypadku możliwość dalszego obniżania bezrobocia jest ograniczona pomimo ciągle wysokiego zainteresowania pracodawców zwiększaniem zatrudnienia. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu br. wyniosła 136,8 tys., co oznacza wzrost w porównaniu do lipca o 8 tys. Liczba ta była o niemal 18 tys. wyższa niż w ub. roku. Widać z tego, że pracodawcy ciągle intensywnie szukają pracowników, ale coraz trudniej im ich znaleźć. Dlatego częściej zgłaszają się do urzędów pracy, które też mają coraz większe trudności ze znalezieniem kandydatów do pracy. W takich warunkach możliwości dalszego spadku bezrobocia są ograniczone.

Konfederacja Lewiatan