Zmiana ustawy o podatku akcyzowym - konsultacje

Prosimy o przekazanie uwag do 31 marca br., do godz. 12:00.

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 23 marca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ten został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 listopada 2014 r.

Prosimy o przekazanie uwag do 31 marca br., do godz. 12:00.

Projekt

Uzasadnienie 

OSR