Zgłoś kandydatów do Nagród Lewiatana!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagród Konfederacji Lewiatan. Czekamy do końca marca na zgłoszenia przedsiębiorców do Nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego oraz polityków do Nagrody im Władysława Grabskiego.

Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego - dla wyróżniającego się przedsiębiorcy, osoby nadającej styl polskiej przedsiębiorczości, kontynuującej jej najlepsze tradycje.

Andrzej Wierzbicki, poseł, minister, działacz polityczny i gospodarczy, przemysłowiec, założyciel i szef Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów „Lewiatan". Stworzył potężne lobby działające na rzecz ustanowienia jasnych reguł funkcjonowania gospodarki, skonsolidował krajowych przedsiębiorców. Zwolennik gospodarki zliberalizowanej, wywierał w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku duży wpływ na politykę gospodarczą rządu, zręcznie przeciwstawiając się silnym wówczas tendencjom etatystycznym. Był wielkim organizatorem gospodarki.

Nagroda przyznawana jest osobie, która tworzy nie tylko dobrą, sprawnie zarządzaną firmę, ale odczuwa też potrzebę współuczestniczenia w działaniach na rzecz środowiska przedsiębiorców, wspierania dobrych inicjatyw gospodarczych i społecznych, ma wizję rozwijania odpowiedzialnego biznesu. Dokonując wyboru laureata uwzględnione powinny zostać takie kryteria, jak nowoczesność zarządzania, tworzenie długofalowych perspektyw rozwojowych, dbałość o miejsce pracy (i tworzenie nowych), propubliczne myślenie, kreowanie akcji prospołecznych.

Kandydat do nagrody nie musi być członkiem Konfederacji Lewiatan.

 

Nagroda im. Władysława Grabskiego - dla osobistości życia publicznego, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości.

Władysław Grabski, wybitny polityk gospodarczy okresu międzywojennego, w krótkim czasie doprowadził do uzdrowienia finansów publicznych, miał wielki wpływ na rozwój bankowości, systemu walutowego, wychodzącej z kryzysu gospodarki. Rozumiał, że silne państwo musi opierać się na zdrowej gospodarce. Reformator, wizjoner, sprawny polityk, w decydującym stopniu przyczynił się do położenia podwalin pod rozwój gospodarczy niepodległej Polski.

Nagroda przyznawana jest osobie, która jak kiedyś Władysław Grabski, stara się dbać ekonomiczną siłę państwa i jego dobrą kondycję gospodarczą.

***

Kandydatury wraz z uzasadnieniem (po jednej do każdej nagrody) mogą być zgłaszane przez związki branżowe, regionalne, członków indywidualnych i członków Rady Głównej Konfederacji Lewiatan do dnia 06.04.2014 r. na adres kgiedrojc@konfederacjalewiatan.pl.

W kwietniu Zarząd Konfederacji dokona nominacji pięciu kandydatów, a Kapituła Nagrody wybierze nagrodzonych. Statuetki zostaną wręczone podczas Gali Nagród Lewiatana, 11 maja 2014 r. w Filharmonii Narodowej.

Pobierz regulamin.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Kapituły Nagród, Kuba Giedrojć, e-mail: kgiedrojc@konfederacjalewiatan.pl, tel. (22) 55 99 903.