Zarządzanie wiekiem w firmie szansą na zdobycie przewagi

Zarządzanie wiekiem to podejście, które pozwala osiągnąć korzyści pracownikom, ale także firmie, umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zróżnicowanym wiekowo zespołom pracowniczym. Jak to zrobić? Pracodawcom może pomóc podręcznik zarządzania wiekiem przygotowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, wraz z filmami prezentującymi przykłady polskich firm stosujących to podejście w praktyce.

19 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja „DOJRZALI I KOMPETENTNI. Zarządzanie wiekiem - przepis na sukces firmy" zorganizowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Konfederację Lewiatan. Konferencja była jednym z wydarzeń promujących podręcznik, który powstał w ramach projektu „ACTIV 50+", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsza część konferencji dotyczyła zarządzania wiekiem, które wciąż, jak zauważył ekspert Akademii Tomasz Schimanek, jest w Polsce mało znane i rzadko stosowane przez pracodawców. Jest to dobry sposób na sprostanie wyzwaniom związanym ze starzeniem się Polaków, które stoją także przed pracodawcami, bo starzeją się również pracownicy. Dostrzegło to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które uwzględniło upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania wiekiem w Programie „Solidarność Pokoleń. Działania na rzecz aktywizacji osób 50 ". Główne działania w tym zakresie planowane w ramach Programu przedstawiła Małgorzata Sarzalska, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS.

W dyskusji pojawiały się zróżnicowane opinie dotyczące kwestii zatrudnienia osób 50+ i zarządzania wiekiem. Z pewnością warto na ten temat rozmawiać częściej , bo na razie pracodawcy nie uświadamiają sobie konieczności stosowania zarządzania wiekiem, a dojrzali i starsi pracownicy mają problemy z utrzymaniem zatrudnienia. Także państwo powinno w większym stopniu zachęcać pracodawców do wdrażania elementów zarządzania wiekiem i zatrudniania osób 50+.

Drugi blok dyskusyjny dotyczył Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który - na co zwrócił uwagę prowadzący tę część Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan - jest obecnie instrumentem wspierającym zarządzanie wiekiem, gdyż w latach 2014-2015 skierowany jest do osób 45+. Hanna Świątkiewicz-Zych, dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła mechanizm działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który pokrywa koszty działań związanych z rozwojem zawodowym pracodawców i pracowników. Aleksander Drzewiecki, prezes zarządu firmy szkoleniowej House of Skills, zwrócił uwagę na znaczenie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników dojrzałych i starszych, a także na problemy praktyczne związane z edukacją osób 50+.

W dyskusji uczestnicy wskazywali na słabość edukacji ustawicznej w Polsce, która wynika przede wszystkim z ogólnej niechęci Polaków do tradycyjnych form edukacji formalnej i wciąż jeszcze ograniczonej oferty edukacyjnej, dostosowanej pod względem formy przekazu  do potrzeb i możliwości osób 50+. Zwracano także uwagę, na kwestię efektywności inwestowania przez pracodawców w rozwój zawodowy starszych pracowników.

Trzeci blok tematyczny dotyczył kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych. Większość z tych osób nie ma stałego zatrudnienia, w dużej mierze są to także osoby 50+, podkreśliła moderatorka tej części, Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektorki Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan. Uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce przedstawiła Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca Dyrektora Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwracając uwagę na rozpowszechnione wśród pracodawców stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych, będące jednym ze źródeł niechęci do ich zatrudniania. Renata Cięszczyk, specjalista d/s rynku pracy Fundacji Aktywizacja zaprezentowała praktyczne korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz formy wsparcia, z jakich pracodawcy mogą korzystać zatrudniając osoby niepełnosprawne.

Dyskusja potwierdziła, że jedną z głównych przyczyn niskiego zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mentalność Polaków, w której osoba niepełnosprawna kojarzona jest z osobą niesprawną fizycznie i intelektualnie, która nie nadaje się do pracy. To właśnie jest źródłem stereotypów u pracodawców, a także niskiej samooceny i braku wiary w znalezienie zatrudnienia u samych osób niepełnosprawnych.

Podsumowując spotkanie Tomasz Schimanek zwrócił uwagę, że wspólną przyczyną problemów, o których dyskutowano jest mentalność, pełna stereotypów, które w dużej mierze wynikają z braku wiedzy dotyczącej osób 50+, osób niepełnosprawnych czy kształcenia ustawicznego. Dlatego warto organizować tego typu konferencje, które są jednym ze sposobów zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i przełamywania stereotypów. Choć najważniejsze jest, aby pracodawcy podejmowali ryzyko i stosowali zarządzanie wiekiem czy zatrudniali osoby niepełnosprawne, bo nic nie przekonuje tak skutecznie, jak doświadczenia praktyczne.

Podręcznik zarządzanie wiekiem dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.filantropia.org.pl