Tracą ważność decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

W załączeniu przekazujemy pismo z Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązku niezwłocznego składania wniosków o nowe decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Biorąc pod uwagę, że z dniem 23 stycznia 2016 roku tracą ważność decyzje wydane przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o odpadach na:

1.       Zezwolenie na zbieranie

2.       Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

3.       Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie "starej" ustawy o odpadach mają obowiązek niezwłocznego składania wniosków o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

Pismo z Ministerstwa Środowiska