Toyota angażuje się w dialog społeczny

Dariusz Mikołajczak, Wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu został od 1 kwietnia br. członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu z ramienia Konfederacji Lewiatan.

Wiceprezes Toyoty jest pierwszym w historii WKDS przedstawicielem japońskiego koncernu, który będzie uczestniczył w pracach tego gremium. Po raz pierwszy do WKDS został również powołany przedstawiciel branży motoryzacyjnej z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Udział w pracach WKDS Pana Dariusza Mikołajczaka na pewno wzmocni  jakość współpracy między naszą organizacją  a administracją rządową oraz przyczyni do dalszego rozwoju dialogu społecznego w regionie - mówi Marcin Kowalski, Wiceprzewodniczący Prezydium WKDS i jednocześnie Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Toyota Motor Manufacturing Poland jest jednym z największych pracodawców  na terenie województwa dolnośląskiego.

- Udział w pracach WKDS jest jednym z elementów realizacji naszej strategii odpowiedzialnego biznesu, zgodnie z którą angażujemy się w dialog ze wszystkimi naszymi partnerami oraz chcemy aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań dla rynku pracy, rozwiązań, które godzić będą interesy wszystkich zainteresowanych stron - mówi Dariusz Mikołajczak wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego spełniają funkcję doradczą i opiniodawczą. Do ich zadań należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Komisja ma również możliwość rozpatrywania spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami (jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego), ma także prawo opiniowania strategii rozwoju województwa (marszałek województwa przedstawia ją członkom WKDS na wspólny wniosek pracodawców i związków zawodowych).