Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - konsultacje

Zachęcamy do konsultacji projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy - Kodeks cywilny".

Projekt zakłada nową konstrukcję odsetek w oparciu o stopę referencyjną NBP.

Proponuje się:

1)      Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych: Stopa referencyjna + 8%;

2)      Odsetki ustawowe (k.c.): Stopa referencyjna + 4%

3)      Odsetki maksymalne: dwukrotność wysokości odsetek ustawowych;

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271803

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do 5 maja br. na adres bwyzykowski@konfederacjalewiatan.pl