Rejestr uruchomiony, ale pieniądze do firm popłyną dopiero za pół roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dzisiaj rejestrację podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). To dobra wiadomość dla firm świadczących usługi rozwojowe, w tym szkoleniowe i doradcze, ale także dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w rozwój swoich pracowników. Ale rejestr nie jest jeszcze gotowy - zauważa Konfederacja Lewiatan.

- RUR nie jest jednak gotowy, by stanowić element systemu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020, a to zdecydowanie zła wiadomość. Około 400 mln euro na wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników zarezerwowane w regionalnych programach operacyjnych będzie czekać na firmy jeszcze co najmniej pół roku. Tyle czasu PARP potrzebuje na dostosowanie rejestru do wymogów Komisji Europejskiej, przede wszystkim w zakresie zapewnienia jakości usług wpisanych przez oferentów do tego narzędzia. Do tego czasu system będzie funkcjonował dla usług finansowanych przez firmy ze środków własnych - mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Rejestr Usług Rozwojowych został utworzony w odpowiedzi na potrzebę zmiany podejścia do wykorzystania funduszy europejskich skierowanych do firm na rozwój kapitału ludzkiego. Baza ta jest integralnym elementem podmiotowych systemów finansowania tworzonych w regionach (wszystkich poza Pomorzem i Mazowszem, które nie przewidziały środków EFS na wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników w latach 2014-2020). Te dwa elementy łącznie mają zapewnić nowe podejście do wdrażania środków EFS na rozwój pracowników - odejście od krytykowanego systemu podażowego, który funkcjonował w latach 2007-2013 na rzecz popytowego. Oznacza to m.in. rezygnację z konkursów, w których gros środków pozyskiwały firmy szkoleniowe, a na rynek trafiły takie szkolenia, jakie akurat były proponowane przez te podmioty lub te, które w ocenie urzędników były potrzebne, a nie takie, jakich oczekiwałyby firmy. Obecnie decyzję co do przedmiotu usługi, jej formy oraz terminu ma podejmować przedsiębiorca. Uproszczone zostały także formalności. Współfinansowanie odbywać się będzie w formie refundacji lub bonu (w zależności od regionu) na podstawie dokumentu finansowego potwierdzającego odbycie szkolenia czy skorzystanie z doradztwa. Warunkiem jest jednak wybór usługi ze wspólnej bazy ofert, stąd kluczowa rola Rejestru.

- Zmianę podejścia do wdrażania środków EFS postulowała także Konfederacja Lewiatan. Od 2013 r. uczestniczyliśmy w pracach nad nowym systemem. Ogólnopolska baza, która zapewnia dostęp do informacji o usługach świadczonych przez podmioty z całej Polski oraz pozwala na prezentację ofert w wystandaryzowany sposób, a tym samym na łatwe ich porównywanie, była jedną z naszych propozycji. Istotny był także obowiązek partycypacji w przedsiębiorcy w kosztach oraz ocena usług, z której skorzystała firma, a następnie upublicznienie zagregowanych ocen odbiorców, co stanowi swego rodzaju system rekomendacji rzetelnych wykonawców. W naszym przekonaniu jest to najskuteczniejszy, bo w pełni rynkowy, sposób zapewniania jakości usług. RUR posiada taką funkcjonalność, niemniej jednak w ocenie Komisji Europejskiej nie jest to mechanizm wystarczający, stąd konieczność dalszej pracy nad Rejestrem. Skutkuje to znacznym opóźnieniem uruchomienia środków skierowanych do firm na adaptacyjność. Od początku pespektywy finansowej do pierwszych refundacji dla przedsiębiorców upłynie ponad 2,5 roku. Takiego poślizgu nikt się nie spodziewał, nawet w pesymistycznych scenariuszach - dodaje Małgorzata Lelińska.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/uruchomienie-rejestracji-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe-w-rur-3

Konfederacja Lewiatan