Pożyczki ARP S.A. - alternatywa finansowa dla dużych firm

Pożyczki ARP są uzupełnieniem, a czasami alternatywą dla oferty bankowej. Finansowanie udzielane przez Agencję nie podlega ograniczeniom wynikającym z prawa bankowego. Dzięki temu ARP podchodzi indywidualnie i elastycznie do każdego projektu, co przekłada się m.in. na możliwość akceptacji wyższego poziomu ryzyka wynikającego ze standingu finansowego klienta lub branży, w której prowadzi on działalność.

ARP wyróżniają proste i czytelne zasady udzielania pożyczek oraz przejrzysty, uproszczony system opłat.  

Finansowanie udzielane jest dużym przedsiębiorstwom przemysłowym na realizację przedsięwzięć:

-        inwestycyjnych,

-        restrukturyzacyjnych i rozwojowych,

-        innowacyjnych,

a także na wsparcie płynności finansowej, zasilenie w kapitał obrotowy, realizację kontraktów i zamówień.

Podstawowe warunki finansowania

1.    ARP nie pobiera opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku, a system opłat został maksymalnie uproszczony - nie zawiera dodatkowych prowizji doliczanych do oprocentowania. Koszt finansowania ograniczony jest do jednorazowej prowizji od udzielenia pożyczki z przedziału 0,2%-1% oraz oprocentowania liczonego jako stopa WIBOR + marża z przedziału 0,8-3,3 p.p.

2.    Okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału, w tym okres karencji ustalane są indywidualnie dla każdego projektu. W przypadku finansowania inwestycji, okres pożyczkowy to zazwyczaj do 7 lat (z karencją w spłacie kredytu obejmującą okres do uruchomienia planowanej inwestycji), a w przypadku finansowania kapitału obrotowego - zazwyczaj 3 lata.

3.    Warunkiem udzielenia finansowania jest ustanowienie zabezpieczeń o wartości co najmniej 120% kwoty pożyczki, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwa jest akceptacja niższego poziomu zabezpieczenia (pomiędzy 100 a 120%).

4.    ARP finansuje kapitał obrotowy na okres do 3 lat, dzięki czemu pożyczkobiorcy nie muszą co roku występować o przedłużenie finansowania. Tym samym krótkoterminowe osłabienie sytuacji firmy lub nawet branży, nie powoduje ryzyka nieprzedłużenia finansowania.

Dotychczasowe doświadczenia

1.    Od roku 2010 - 2,8 mld zł udzielonych pożyczek.

2.    Coraz większe zaufanie ze strony sektora prywatnego - w 2010 r. 60% kwoty pożyczek udzielonych zostało podmiotom powiązanym ze Skarbem Państwa a 40% prywatnym, w 2014 r. proporcja się odwróciła (63% kwoty pożyczek dla sektora prywatnego).

3.    Obecny portfel pożyczek - wartość prawie 1,5 mld zł i duża różnorodność branżowa pożyczkobiorców (od przemysłu lekkiego do ciężkiego, poprzez spożywczy, paliwowy, maszynowy, RTV AGD i wiele innych - w sumie aktualni pożyczkobiorcy ARP reprezentują 23 branże).

4.    Statystycznie, w ostatnich 5 latach, średnia kwota udzielonej pożyczki wynosiła ok. 23 mln zł, przy najniższej w wysokości 120 tys. zł i najwyższej o wartości 150 mln zł. Obecnie minimalna kwota udzielanych pożyczek to 5 mln zł.

  

Co wyróżnia ofertę ARP

1.    Proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie.

2.    Indywidualne podejście do klienta/projektu.

3.    Finansowanie przedsiębiorstw przemysłowych, działających w różnych branżach - istotna jest indywidualna ocena podmiotu, a nie postrzeganie przez rynek branży, w której działa przedsiębiorca.

4.    Finansowanie restrukturyzacji i innowacji.

5.    Finansowanie kapitału obrotowego na okres dłuższy niż 1 rok.

6.    Prosty i czytelny system opłat, brak ukrytych opłat.

  

Więcej informacji:

1.    Oferta finansowania dla dużych przedsiębiorstw

2.    Zbiór zasad i procedur udzielania wsparcia finansowego przez ARP S.A.

 

Kontakt:

Piotr Żbikowski

+ 48 (22) 695 37 79

piotr.zbikowski@arp.pl


Aleksandra Gierymska

 +48 (22) 695 36 33

aleksanda.gierymska@arp.pl


www.arp.pl