Odpowiedzialne łańcuchy dostaw rolnych - przewodnik OECD

Przedstawiamy projekt przewodnika opracowanego przez Światową AO i OCED dot. odpowiedzialnych łańcuchów dostaw rolnych: FAO-OECD GUIDANCE FOR RESPONSIBLE AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS.

Dokument ten został opracowany w oparciu o szereg konsultacji z interesariuszami, uwzględnia m.in. uwagi zgłoszone przez Grupę Roboczą OECD ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu (Working Party on Responsible Business Condact) oraz Grupę Roboczą OECD ds Polityk i Rynków Rolnych (Working Party on Agricultural Policies and Markets).

Sekretariat OECD otworzył publiczne konsultacje ww. dokumentu. Termin przesyłania uwag - 20 lutego 2015 r.
Uwagi i komentarze należy przesyłać na adres: coralie.david@oecd.org  

Więcej szczegółów na stronie: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/fao-oecd-guidance-consultation.htm