MiLOG nadal straszy

Lewiatan pośpieszył się z oceną decyzji administracji celnej Niemiec. Wciąż w mocy pozostaje dotychczasowe stanowisko Niemców, dotyczące zasad rozliczania wynagrodzeń polskich kierowców w Niemczech. Informacja o zmianie interpretacji dotyczy wyłącznie jednej decyzji i nie jest to decyzja obowiązująca dla całego kraju. Dlatego nie wolno ustawać w dotychczasowych wysiłkach, zmierzających do uznania wszystkich składników wynagrodzenia polskich kierowców, jako podstawy do obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie pobytu w Niemczech.

Konfederacja Lewiatan