Lewiatan o nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Prawo i Sprawiedliwość przygotowała projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawarte w nim rozwiązania sparaliżują pracę Trybunału, co przełoży się na zwiększenie ryzyka inwestycyjnego i zmniejszy zainteresowanie inwestycjami w Polsce.

Pomysły zawarte w nowelizacji ustawy zdestabilizują lub wręcz zablokują pracę Trybunału, ograniczą jego niezależność i dostęp do tej instytucji. Jako reprezentatywna organizacja pracodawców wielokrotnie zwracaliśmy się do Trybunału z wnioskami o rozstrzygnięcie istotnych dla pracodawców i pracowników problemów prawnych. Niepokoi nas, że obecna sytuacja paraliżuje pracę Trybunału i opóźnia wydanie wyroków w ważnych dla przedsiębiorców kwestiach.

Dla przedsiębiorców jakość i stabilność prawa stanowią podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych. Brak przewidywalności powoduje, że trudno w sposób odpowiedzialny prowadzić działalność gospodarczą i planować długoterminowe działania i inwestycje. Ograniczenie inwestycji szybko przełoży się na spadek tempa wzrostu gospodarczego i ograniczenie powstawania nowych miejsc pracy.
Ponadto przy tak ważnej ustawie konieczne są konsultacje, dyskusja i rzetelna ocena skutków.

Konfederacja Lewiatan