Krzysztof Antkowiak - nowym Prezesem Forum Gospodarczego Lewiatan

W Ośrodku Klubowo-Konferencyjnym w Smolarni odbyło się Walne Zgromadzenie członków Forum Gospodarczego Lewiatan, połączone z wyborem prezesa. Obowiązki nowego szefa przejął Krzysztof Antkowiak - właściciel firmy Antbud z Trzcianki.

Dotychczasowymi prezesami byli: Lech Wojcieszyński, Roman Bytyń, Krzysztof Antkowiak i przez ostatnie 6 lat (trzy kadencje) Tomasz Sikora. Podczas zebrania wyborczego przedsiębiorcy zgłosili tylko dwie kandydatury Krzysztofa Antkowiaka i Tomasza Sikory, znaczącą większością głosów wygrał Krzysztof Antkowiak.

Nowy prezes jest właścicielem firmy budowlanej w Trzciance. W latach poprzednich pełnił przez dwie kadencję funkcję prezesa forum, to za jego kadencji w roku 2006 forum przystąpiło do Konfederacji Lewiatan, to jego wizja zmiany formuły działalności związku okazała się słuszna i pożyteczna. Wprowadziła związek na nowe tory, poprawiając skuteczność działań. Kontynuatorem dzieła przez kolejne lata był Tomasz Sikora. W okresie jego działalności forum  poszerzyło grono firm członkowskich oraz zintegrowało środowisko. Przed nowym prezesem nowe wyzwania. Nie będzie łatwo, bo w dobie kryzysu musi nastąpić dalsza integracja działań przedsiębiorców.

W swoich postulatach nowy prezes widzi konieczność wykorzystania trudnego czasu w gospodarce na niezbędne reformy. Musi nastąpić dalsza deregulacja gospodarki, zmiana sytemu stanowienia prawa, budowa nowych przewag konkurencyjnych, efektywnego wydawania pieniędzy unijnych, bezpieczeństwa energetycznego. Przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu państwu dochodów, miejsc pracy, inwestycji itp. Warto zatem mieć świadomość, że troska o rozwój biznesu, jest jednym z najważniejszych zadań każdego z nas. Duże znaczenie ma pokazywanie skali udziału przedsiębiorców w dochodzie narodowym, czy rynku pracy, a także korzyści płynące z działalności firm dla lokalnych społeczności. Istotną rolę odgrywają tu liderzy i szefowie największych firm.

- Chciałbym w swojej społecznej działalności postawić na budowanie pozytywnych relacji administracji i biznesu, drogi wspólnej realizacji i promocji celów społecznych, kreowanie pozytywnego wizerunku obu środowisk wśród mieszkańców - to wyzwania, z którymi muszę się zmierzyć - zakończył swe wystąpienie Krzysztof Antkowiak.