Konsultacje projektu ustawy o zdrowiu publicznym

23 kwietnia 2015 r. odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli BCC, Konfederacji Lewiatan oraz Pracodawców RP z sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beatą Małecką-Liberą w ramach trwających konsultacji projektu ustawy o zdrowiu publicznym.

Organizacje pracodawców z zadowoleniem przyjęły projekt o zdrowiu publicznym, fundament dla wspólnych działań w obszarze ochrony zdrowia.

Obawę uczestników spotkania budzi umocowanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zdrowia Publicznego, jako Sekretarza Stanu w MZ. Przyjęta koncepcja oraz zadania przypisane może bowiem spowodować, że pełnomocnik nie będzie mógł faktycznie działać, a zdrowie publiczne nadal pozostanie w sferze dyskusji.
Robert Mołdach, doradca Prezydenta Pracodawców RP, wskazał, że większość uprawnień Pełnomocnika ma charakter miękki, co nie daje pewności, że zadania postawione przez Pełnomocnikiem będą mogły być zrealizowane. Obawy te podzielił również Maciej Piróg z Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych, członka Konfederacji Lewiatan, wskazując, że Pełnomocnik powinien być umocowany w randzie Ministra. Jego doświadczenie pokazuje, że nawet przy dobrej woli wszystkich stron Pełnomocnik będzie musiał wykonywać polecenia Ministra Zdrowia.

Obawy co do faktycznej koordynacji z zakresu zdrowia publicznego wskazała mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, która wskazała, że projekt w żaden sposób nie wskazuje na możliwość wpływania Pełnomocnika na powstawanie nowych programów zdrowotnych, zarówno tych centralnych, jak i regionalnych. Projekt w żaden sposób nie określa też faktycznego zakresu odpowiedzialności za poszczególne obszary. Proponowany art. 3 jedynie w wąskim stopniu określa zadania Pełnomocnika - wskazała dr Dobrawa Biadun, eksperta Konfederacji Lewiatan. Ekspertka dodała, że projekt w żaden sposób nie koordynuje polityki zdrowotnej z wydatkowaniem środków przez NFZ, który na profilaktykę wydaje niecałe 1%.

Mimo wątpliwości co do projektu uczestnicy spotkania zgodnie podziękowali Pani Minister za przyjęty tryb konsultacji, który nie ma precedensu w dotychczasowych kontaktach pracodawcy - Ministerstwo Zdrowia. Otwartość Pani Minister na argumenty i spostrzeżenia strony pracodawców pokazuje, że również w legislacji w obszarze ochrony zdrowia jest miejsce na dialog społeczny.

Konfederacja Lewiatan