KE i EBI zachęcają polskie firmy do ubiegania się o wsparcie

W lipcu br. zakończyły się prace legislacyjne nad uruchomieniem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) . Teraz jest czas dla przedsiębiorców na zgłaszanie projektów, które mogłyby uzyskać wsparcie z Funduszu. Zachęcamy polski biznes do aplikowania o wsparcie! Pozytywna ocena projektu przez EBI to nie tylko szansa na uzyskanie stosownych gwarancji i inwestorów. Miejsce na portalu to także dowód na wiarygodność projektu i pomoc w jego wypromowaniu.

EFSI stanowi najważniejszy filar tzw. Planu Inwestycyjnego, którego celem jest pobudzenie inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach - szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Opiera się on na instrumentach finansowych o charakterze zwrotnym. Oznacza to, że ze środków budżetu unijnego przyznawana będzie tzw. gwarancja UE dla różnych instrumentów finansowych takich jak kredyty, pożyczki podporządkowane, gwarancje czy wkłady kapitałowe.

Projekty, które uzyskały już wsparcie są bardzo różnorodne. Są wśród nich inwestycje z obszarów jak infrastruktura, efektywność energetyczna budynków czy konkretne projekty badawcze z dziedziny biotechnologii.

Zgodnie z zapowiedziami KE, aplikowanie do funduszu jest stosunkowo proste i dostępne dla każdego zainteresowanego podmiotu z siedzibą na terenie UE. Opis projektów, które pomyślnie przeszły procedurę jest dosyć krótki, zawiera m.in. wartość projektu, wartość gwarancji, krótki opis merytoryczny i korzyści dla gospodarki i społeczeństwa.

EFSI operowany jest bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny, w związku z tym najlepszym adresatem szczegółowych pytań jest warszawskie biuro EBI, konkretnie Pan Rafał Rybacki, Szef Dywizji Finansowania Infrastruktury i Sektora Publicznego w Polsce (r.rybacki@eib.org) i Pan Piotr Michałowski, Dyrektor biura EBI w Polsce (p.michalowski@eib.org);
Ze strony administracji rządowej za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów (Pan Patryk Łoszewski, Dyrektor Departamentu UE, patryk.loszewski@mf.gov.pl

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego, jako krajowy bank rozwoju, może być naturalnym lokalnym partnerem do pierwszego kontaktu (Pani Karolina Kaptur, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, EFIS@bgk.pl ).
Zachęcamy raz jeszcze do zgłaszania projektów na listę EFSI!

W załączeniu przedstawiamy informacje praktyczne dla zainteresowanych firm członkowskich.

Konfederacja Lewiatan