Fundusz pożyczkowy dla kobiet teraz dostępny w całej Polsce

Atrakcyjne pożyczki dla kobiet na uruchomienie i rozwój firmy będą dostępne, do końca roku, nie tylko w wybranych powiatach, ale w całej Polsce. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozwoli to z jednej strony wesprzeć dobre pomysły na biznes, a z drugiej efektywnie wykorzystać zarezerwowane na fundusz pieniądze.

Fundusz Pożyczkowy finansowany jest ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki, a dystrybuowany przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspiera uruchomienie działalności i rozwój firm przez kobiety, które mogą pozyskać do 40 tys. zł w formie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki (2% w stosunku rocznym).
Od kwietnia 2015 r. środki z funduszu dostępne były tylko dla kobiet chcących założyć lub rozwijać firmę w wybranych powiatach - tam, gdzie bezrobocie wśród kobiet było największe. To zawężało krąg potencjalnie zainteresowanych, głównie do kobiet z mniejszych miejscowości. W zestawieniu z formalnościami, jakich trzeba było dopełnić, by pozyskać pożyczkę, fundusz nie rozszedł się jak ciepłe bułeczki.

Stąd decyzja o rozszerzeniu zasięgu geograficznego wsparcia. Do końca 2015 r. szansę na finansowanie (w tym zakup usług doradczych, materiałów i wyposażenia, wartości niematerialnych czy prawnych, pokrycie kosztów wytworzenia środków trwałych) mają przedsiębiorcze kobiety z całej Polski.

- W naszej ocenie pożyczki to lepsze rozwiązanie niż dotacje (dofinansowanie bezzwrotne), chociaż mniej lubiane przed odbiorców. Wymuszają bowiem gruntowne przemyślenie pomysłu, gospodarność od samego początku prowadzenia firmy, a także bardziej długofalowe planowanie - mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Stanowią mniejszą zachętę do wyjścia z bezrobocia czy zamiany etatu na firmę na krótki czas, na rzecz strategicznego podejścia do przedsięwzięcia, myślenia o nim jako źródle dochodu w długiej perspektywie, co może być kluczowe dla sukcesu rynkowego. Z pożyczką wiąże się większe ryzyko, a co za tym idzie większa odpowiedzialność, bardziej przemyślane decyzje, a także determinacja, by biznes się udał.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-w-ramach-funduszu-pozyczkowego-dla-kobiet

Konfederacja Lewiatan