Dialog społeczny: nowy początek?

Luty i początek marca w Brukseli to intensywny czas dla partnerów społecznych zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. 13 lutego br. odbyła się kolejna runda negocjacji Wspólnego Programu Pracy Europejskich Partnerów Społecznych (WPP EPS). Negocjacje przedłużają się, ponieważ przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych szukają zgody co do tego, czym ma być partnerstwo na rzecz reform oraz jakie instrumenty europejskiego dialogu społecznego powinny być wykorzystane w realizacji idei partnerstwa. Kolejna runda negocjacji jest przewidziana na 23 marca.

Z kolei 25 lutego br. odbył się trójstronny Komitet Dialogu Społecznego (KDC) - spotkanie europejskich partnerów społecznych z Komisją Europejską. Tradycyjnie odbywa się ono dwa razy w roku. Komisję reprezentował Michel Servoz, dyrektor generalny DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne. Przedstawił on stan przygotowań do Szczytu Europejskiego Dialogu Społecznego, który odbędzie się 5 marca w Brukseli z inicjatywy Komisji Europejskiej. Servoz stwierdził, że wydarzenie to nawiązuje do 30. rocznicy ustanowienia ram dla unijnego dialogu społecznego, tzw. procesu Val Duchesse z 1985 roku. Podkreślił, że nawiązanie do tego procesu nie oznacza, że dialog społeczny może być prowadzony tak, jak to miało miejsce 30 lat temu - stąd tytuł konferencji „Nowy start dialogu społecznego". Servoz zauważył także, że w obecnej sytuacji wkład partnerów społecznych w reformowanie Europy oraz dynamizowanie gospodarek krajów członkowskich jest kluczowy.

Duże znaczenie konferencji w najbliższy czwartek ma zapewnić obecność dwóch wiceprzewodniczących Komisji: V. Dombrovskisa (euro i dialog społeczny) i A. Ansipa (agenda cyfrowa), trzech „zwykłych" komisarzy: M. Thyssen (zatrudnienie i sprawy społeczne), P. Moscovici (sprawy ekonomiczno-finansowe, podatki i cła) i T. Navracsicsa (edukacja, kultura, młodzież i sport) oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schultza. W czasie konferencji będą dyskutowane takie tematy, jak np. wzmocnienie zaangażowania partnerów społecznych w semestr europejski, wzmacnianie dialogu społecznego i reprezentacji partnerów społecznych na poziomie krajów członkowskich, maksymalne wykorzystanie szans, które oferuje jednolity rynek cyfrowy czy też relacja między dialogiem społecznym i zadaniem lepszego stanowienia prawa (better regulation).

Konferencję zamknie panel z udziałem B. Segol, sekretarz generalnej EKZZ, P. Farossa, sekretarza generalnego UEAPME, V. Ronzitti, sekretarz generalnej CEEP oraz E. Marcegaglii, prezydent BUSINESSEUROPE, a podsumuje ją J-C. Juncker, przewodniczący KE. Konfederację Lewiatan będzie reprezentował J. Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego.