38 proc. Polaków jest sobie w stanie wyobrazić założenie biznesu

71 proc. respondentów z Polski ma pozytywne podejście do przedsiębiorczości, 22 proc. negatywne. 71 proc. postrzega obawę przed porażką jako przeszkodę w założeniu własnej firmy, 54 proc. ocenia swój kraj jako przyjazny dla przedsiębiorczości - wynika z tegorocznego raportu Amwaya o przedsiębiorczości, ogłoszonego w czasie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego partnerem była Konfederacja Lewiatan.

38 proc. respondentów z Polski jest sobie w stanie wyobrazić założenie firmy. Średnia międzynarodowa wynosi 43 proc., europejska, tak jak w Polsce, 38 proc. Osoby poniżej 50 roku życia wykazują większy potencjał przedsiębiorczy niż osoby starsze (47 proc. wobec 27 proc.).
Najważniejszymi powodami skłaniającymi do założenia własnej firmy pozostają niezależność i szansa na dodatkowy dochód. Niezależność od pracodawcy jako ważna była wskazywana przez 47 proc. respondentów (na świecie - 48 proc.), zaś szansa na dodatkowy dochód przez 40 proc. (na świecie 37 proc.).
Dla 71 proc. polskich respondentów przeszkodę w założeniu firmy stanowi obawa przed porażką. Średnia światowa wynosi 70 proc., a europejska 69 proc. Polacy postrzegają obawę przed porażką podobnie jak ich rówieśnicy ze świata i Europy. Najbardziej boją się obciążeń finansowych prowadzących do bankructwa (33 proc.), zagrożenia kryzysem ekonomicznym (26 proc.) i bezrobocia (21 proc.).
54 proc. respondentów (w 2014 r. - 60 proc.) twierdzi, że Polska jest przyjazna przedsiębiorcom (świat 50 proc., Europa 46 proc.).
Sondaż na podstawie którego powstał tegoroczny światowy raport Amway o przedsiębiorczości zrealizowała firma GFK, w okresie od maja do sierpnia 2015 r., na próbie prawie 50 tys. osób, w wieku 14-99 lat, w 44 krajach.

Konfederacja Lewiatan