Zmiany w zakresie podpisywania dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej

Konsultujemy projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Termin konsultacji: 2014-11-10
E-mail, na który mają być przesyłane uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

Obecnie podpisem elektronicznym, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, tj. nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisywane mogą być niektóre deklaracje podatkowe. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem od 1 stycznia 2015 r. możliwość ta zostanie rozszerzona na kolejne deklaracje składane przez osoby fizyczne, takie jak:

 1. informacje o pozostałych podatnikach (PCC-3/A),
 2. zeznania podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3),
 3. informacje o pozostałych podatnikach (SD-3/A),
 4. zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2),
 5. deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 6. deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
 7. informacje o wypłaconym  stypendium o przychodach  z innych źródeł oraz
  o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
 8. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 9. informacje  o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-l R),
 10. informacje o przychodach  (dochodach) wypłaconych  lub postawionych  do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),
 11. roczne obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym  (PIT-40).
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (PDF, 2.58 MB)