Szansa dla innowacyjnych firm z sektora teleinformatycznego

Przemysł ICT w Polsce przy współpracy z jednostkami naukowymi przygotował dokumentację niezbędną do uruchomienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu sektorowego InnoICT. Inicjatorami projektu są Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Budżet przekracza miliard złotych.


Celem programu jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych innowacyjnych produktów w obszarze nowych technologii, stworzeniu nowych miejsc pracy oraz ekspansji na rynki międzynarodowe.

Głównym założeniem programu sektorowego InnoICT jest finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie technologii teleinformatycznych. Program pozwoli wykorzystać potencjał lokalnego rynku ICT, wspierając najbardziej innowacyjne projekty i pomagając polskim firmom w stworzeniu produktów pozwalających na konkurencję na rynkach światowych, docelowo budując nową, znaczącą pozycję Polski na rynku nowych technologii.

„Spodziewamy się w szybkim czasie kilkuset zupełnie nowych technologii i produktów, które powstaną jako efekt nakładów badawczo-rozwojowych realizowanych dzięki programowi sektorowemu. Takie wsparcie ze strony państwa w niezwykle szybko zmieniający się przemysł powinno dać znaczne efekty w globalnej konkurencji pomiędzy krajami. A także efekty pośrednie takie jak zwiększenie badań prowadzonych w Polsce przez największe światowe firmy" - powiedział Tomasz Klekowski, Prezes ZPTC Lewiatan, dyrektor regionalny na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation.

Inicjatorami programu są Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji we współpracy z KPMG w Polsce. Integruje on firmy z sektora ICT, od największych do rozpoczynających swoją gospodarczą drogę oraz środowisko naukowe we wspólnym celu zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora teleinformatycznego.

Podstawowe kierunki badań, wspieranych w ramach programu, obejmą m.in. technologie dla inteligentnego miasta, nowe sposoby komunikacji człowiek-maszyna, technologie dla przetwarzania w chmurze obliczeniowej, ale także tak ważne dla nas wszystkich cyberbezpieczeństwo.

„Sukces polskiej gospodarki za 10-15 lat będzie zależał od poziomu jej innowacyjności. Prace nad projektem pokazały, że ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa widzą potrzebę wspólnego zaangażowania w prace badawczo-rozwojowe i potrafią efektywnie współpracować. Program sektorowy stwarza nowe możliwości dla rozwoju nowatorskich rozwiązań dla polskiej gospodarki, opartych na technologiach teleinformatycznych, które są głównym nośnikiem rozwoju świata w XXI wieku" - powiedział Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, komentując fakt, że 14 uczelni i jednostek naukowych wyraziło swoje wsparcie dla projektu.

Budżet projektu, który zostanie 30 września 2014 złożony do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, został oszacowany na poziomie ponad miliarda złotych w ciągu 5 lat. Polski przemysł ICT pokazał, że ma aspiracje daleko szersze niż tylko odtwórcze przenoszenie rozwiązań zagranicznych. Wielkość rynku informatycznego w Polsce przekracza 30 mld złotych rocznie, działa na nim ponad 8 tysięcy przedsiębiorstw, zatrudnia ponad 100 tysięcy osób, a każdego roku zasila go ponad 15 tysięcy absolwentów informatyki. Impuls ze strony państwa może pozwolić na powiększenie oferty rynkowej, a także uruchomić działania proeksportowe.

„To co cieszy nas w Izbie, to szeroki oddźwięk na ideę stworzenia programu sektorowego, tak ze strony firm, zarówno dużych, jak i małych. To pokazuje, jak aktywne i bogate w innowacyjne pomysły, jest nasze środowisko" - powiedział dr inż. Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Programy sektorowe są uruchamiane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach programów agenda badawcza jest przygotowywana przez przemysł, a finansowanie pochodzi przede wszystkim z funduszy europejskich. Dotychczasowe pozytywne doświadczenia, w szczególności w obszarze najbardziej zaawansowanych technologii pokazują, że państwo powinno położyć jeszcze większy nacisk na tę formę promowania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.


Kontakt dla mediów:

Ze strony Konfederacji Lewiatan: Joanna Zaręba, tel. 602 257 022,

e-mail: jzareba@konfederacjalewiatan.pl

Ze strony PIIT: Michał Jaworski, wiceprezes PIIT, tel. 600 991 076,

e-mail: m.jaworski@piit.org.pl