Spotkanie z Duńską Konfederacją Pracodawców

14 października 2014 r. w Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z delegacją Duńskiej Konfederacji Pracodawców DA (DANSK ARBEJDSGIVERFORENING).

W skład duńskiej delegacji wchodzili Jørn Neergaard Larsen, dyrektor generalny oraz Nils C. Trampe, dyrektor ds. międzynarodowych. Omówiono głównie kwestie dotyczące dostępu polskich firm i polskich pracowników do duńskiego rynku.

W ocenie DA w Danii coraz bardziej widoczna w debacie publicznej jest szkodliwa dla gospodarki retoryka ochrony przed pracownikami i firmami z innych krajów, a zwłaszcza przed tzw. dumpingiem socjalnym oraz turystyką socjalną. W wyniku wizyty zdecydowano o podjęciu wspólnych działań na rzecz zwiększenia wolności przepływu osób i usług. Przede wszystkim podjęte zostaną działania na rzecz ograniczenia przeszkód w dostępie dla polskich firm i pracowników przy równoczesnym oddziaływaniu na poprawę wizerunku i zmiany ich postrzegania w Danii. Rozpoczęto też prace nad propozycją zmiany regulacji unijnych odnośnie swobody przepływu osób. Część z nich pochodzi z lat 70-tych i wymaga aktualizacji.