Przemysł na plusie

Produkcja przemysłowa była w październiku o 1,6 proc. wyższa niż przed rokiem - poinformował GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Obawy o to, że przemysł ponownie zacznie się kurczyć nie sprawdziły się. Co prawda, niski wzrost produkcji w październiku, a także fakt, że tylko 20 działów przemysłu odnotowało wzrost nie nastrajają nadmiernie optymistycznie. Jednakże informacje o branżowej strukturze tego wzrostu są już pozytywne. Mimo bowiem gorszych informacji z rynków UE, w tym z Niemiec, w branżach eksportowych ( meble, maszyny i urządzenia, pojazdy samochodowe) działo się nieźle i produkcja sprzedana rosła. Cieszy również 4,1 proc. wzrost produkcji sprzedanej samochodów i naczep. Wstępne dane, które dotyczyły sprzedaży samochodów tego nie zapowiadały. Natomiast 4. miesiąc z rzędu spada produkcja artykułów spożywczych (w cenach stałych), aczkolwiek nie wiemy w jakim stopniu jest to efektem problemu z eksportem tych produktów, w jakim - spadku cen.

Ciekawa sytuacja jest w budownictwie, albowiem po dobrych wynikach w poprzednim miesiącu, w październiku mamy wyraźną poprawę w stosunku do września br., ale spadek do października 2013 roku. To zastanawiające, bo przyczyną na pewno nie była zła pogoda. Jednak budownictwo jest specyficzną branżą ponieważ ponad jedna trzecia przychodów ze sprzedaży jest generowana przez mikroprzedsiębiorstwa, które nie są uwzględniane w danych dotyczących dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Wydaje się, że w sektorze budowlanych mikrofirm sytuacja może być nieco lepsza niż w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej osób, bowiem duża część mikroprzedsiębiorstw tego sektora pracuje bezpośrednio na rzecz gospodarstw domowych, a w tych sytuacja dochodowa tworzy popyt na usługi. Potwierdzają to badania Konfederacji Lewiatan dotyczące kondycji firm z sektora MMŚP. Wynika z nich, że spośród firm ze wszystkich 10 analizowanych w badaniu sektorów firmy budowlane najlepiej oceniały sytuację w branży (w branży bardzo silnie/silnie odczuwa się poprawę koniunktury gospodarczej).

W przemyśle mamy do czynienia z dużą zmiennością nie pozwalającą na określenie wyraźnego trendu w najbliższych miesiącach. Ostatnie dwa miesiące roku zapewne niewiele tu zmienią. Niemniej jednak w całym 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu powinna wzrosnąć o ponad 3 proc., co przy ponad 20 proc. jej udziale w tworzeniu PKB, powinno mieć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w tym roku.

Konfederacja Lewiatan