Konsultacje internetowe sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich

Zapraszamy do udziału w konsultacjach internetowych sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Państwa aktywność jest bardzo ważna. Liczymy na to, że jako eksperci w obszarze zatrudniania i pracy ludzi z niepełnosprawnościami podzielicie się opiniami na temat opisu rzeczywistości oraz rekomendacji zawartych w sprawozdaniu. Dzięki temu stanie się ono ważnym źródłem zmiany sytuacji pracodawców, osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia na lepsze.

Ankieta konsultacyjna dostępna jest do 12 grudnia pod adresem: http://fluidsurveys.com/s/konsultacje_sprawozdania_RPO/ albo na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: http://brpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo

Dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi.