Karta Dużej Rodziny bez zniżek na leki

Od przyszłego roku rodziny wielodzietne będą mogły korzystać ze zniżek i dodatkowych uprawnień, które gwarantuje im przyjęta dzisiaj w Sejmie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Nie będzie wśród nich zniżek na zakup leków, ponieważ obowiązujące prawo zabrania aptekom informowania o udziale w programach propacjenckich. Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET i Konfederacja Lewiatan apelowali do posłów o zmianę tych przepisów. Bez skutku.

- Chcemy umożliwić rodzinom wielodzietnym zakup leków ze zniżką, bo wiemy, jak dużym obciążeniem dla ich budżetów domowych są wydatki ponoszone na leczenie. Powinniśmy zrobić wszystko, aby nie musiały dokonywać wyboru między lekami a jedzeniem - mówi Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Taki wybór wcale nie jest rzadkością. Jak wynika z badania „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.", przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2014 r. przez Główny Urząd Statystyczny na reprezentatywnej próbie ok. 4,6 tys. gospodarstw domowych liczących 12,5 tys. osób, dla 55,1 proc. gospodarstw zakup leków przepisanych na receptę lub zaleconych przez lekarza był dużym obciążeniem. - To są dane dla ogółu populacji. Z praktyki wiemy, że osoby, które najczęściej rezygnują z zakupu leków w aptece z powodów finansowych to rodziny wielodzietne i seniorzy. Dlatego należy im pomóc - dodaje Piskorski.

Z myślą o rodzinach wielodzietnych, w których wychowuje się troje i więcej dzieci, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało program zniżek i dodatkowych uprawnień - Kartę Dużej Rodziny. Zyskał on postać rządowego projektu ustawy, którą posłowie przyjęli podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Jeśli do końca roku ustawa zostanie przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP, wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny gwarantuje rodzinom wielodzietnym prawo do skorzystania ze zniżek oferowanych m.in. przez muzea, rezerwaty przyrody, obiekty sportowo-rekreacyjne, biura turystyczne, uzdrowiska, sklepy (pełna lista podmiotów już uczestniczących w programie na www.rodzina.gov.pl). Ponadto członkowie rodzin wielodzietnych otrzymają 37-proc. ulgę na jednorazowe przejazdy koleją i 49-proc. na bilety miesięczne.

- Rząd zaprosił do udziału w Karcie Dużej Rodziny także przedsiębiorstwa prywatne. Apteki zrzeszone w Związku Pracodawców Aptecznych (w sumie kilka tysięcy placówek) zgłosiły akces do programu już w lutym 2014 r. Niestety, okazało się, że nie jesteśmy w nim mile widziani - dodaje Marcin Piskorski.

Na przeszkodzie stanął zakaz reklamy aptek w jego dzisiejszym brzmieniu: „Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego". Zakaz ten jest bardzo surowo egzekwowany, a za zakazaną reklamę uznaje się jakiekolwiek działania informacyjne wyróżniające aptekę, także te dotyczące usług dla pacjentów czy oferowanych im programów zdrowotnych.
Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wielokrotnie występował do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę tych antypacjenckich i antyspołecznych, jego zdaniem, przepisów, które nie mają precedensu w krajach Unii Europejskiej. Bez rezultatu.

Szkodliwość społeczną obecnych przepisów dostrzegają także organizacje pacjenckie i prorodzinne.
„Jesteśmy bardzo wdzięczni za podjęcie inicjatywy wystąpienia z propozycją, aby Karta Dużej Rodziny objęła również w swoim systemie zniżki na zakup leków, które nie są objęte refundacją. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ nasze skromne fundusze rodzinne nie wytrzymują obciążeń codziennych wydatków i w momencie, kiedy przychodzi nagle choroba, zawala nam się cały budżet i często naszych rodzin nie stać na wykup leków. Ten problem nie dotyczy tylko nas rodziców i naszych dzieci, ale również naszych seniorów rodowych. Coraz częściej stajemy się rodzinami wielopokoleniowymi, a nasi rodzice stają się opiekunami naszych dzieci, abyśmy my mogli zdobywać finanse na całą rodzinę. Wasza inicjatywa jest dla naszego środowiska bardzo ważna, a dotyczy ona 350 rodzin członków i 130 rodzin podopiecznych. Składamy jeszcze raz podziękowanie, mając nadzieję, że Państwa inicjatywa nie będzie blokowana i znajdzie szerokie uznanie zarówno wśród rządzących, jak w naszym środowisku" - czytamy w piśmie skierowanym do ZPA PharmaNET przez Waldemara Wasiewicza, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza.
- Dla naszych podopiecznych dużo ważniejszy od dostępu do dóbr kultury jest dostęp do świadczeń opiekuńczych i tańszych leków. Dlatego trudno nam zrozumieć, dlaczego Ministerstwo Zdrowia jest przeciwne przystąpieniu aptek do programu Karta Dużej Rodziny. Czyżby nie zależało mu na obniżeniu wydatków na leki w rodzinach, które zostały pokrzywdzone przez los i nie potrafią się bronić? - pyta dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym", skupiającej ok. 500 instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych.

Podobnego zdania jest Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. - Pomoc pacjentom w zakupie leków nie ma nic wspólnego z reklamą leków, których pełno jest w radiu czy telewizji. Dzisiejsze przepisy nic z tym nie robią, za to zakazują pomocy rodzinom wielodzietnym. Uważam, że to absurd - mówi prezes Maćkowiak.

Dodatkowe informacje:
Marcin Piskorski - prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET
e-mail: m.piskorski@pharmanet.org.pl, tel. +48 601 888 294

Konfederacja Lewiatan